Account: Parameters gebruiker

Door te klikken naast de naam van de gebruiker (rechts bovenaan), en vervolgens "Profiel" kan het tabblad voor configuratie van de parameters van de gebruiker worden geraadpleegd.

Kies de taal van de interface, voeg gegevens van de gebruiker toe en voeg koppelingen toe zoals PowerBI, Netatmo, Azure Table Storage, …

EN66_-_general_info.PNG

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.