Account: Groepen

Dit tabblad laat toe groepen van gebouwen te definiëren die vervolgens de huidige hiërarchy weerspiegelen of die van nut kunnen zijn bij het aanwenden van data (bijvoorbeeld aanmaak van rapporten voor een specifieke groep van gebouwen).

EN61_-_Create_group.PNG

EN62_-_Group_settings.PNG

A. Klik op « Create group » en vul de volgende velden in :

- Naam : Naam van de groep

- Type :

o Global : groep zichtbaar voor alle gebruikers van het account

o Persoonlijk : groep zichtbaar enkel voor de gebruiker in kwestie die de groep aanmaakt

EN63_-_Size.PNG

EN64_-_Add_site.PNG

B. Klik op het cijfer « 0 » in de kolom « Size » om sites aan een groep toe te voegen.

- Klik op « Add sites »

- Kies uit de lijst de gebouwen die u wenst toe te voegen aan de groep.

- Klik op « Opslaan »

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.