Rapporten: Roosters

Deze programmatie laat toe te definiëren wanneer en op welke basis het rapport zal toekomen, alsook het gebouw waarvoor de gegevens geëxporteerd moeten worden. Om dit te doen, volstaat het te klikken op «Nieuw rooster aanmaken » en vervolgens de velden in te vullen : 

EN36_-_Edit_reports.PNG

A. Naam van het rooster

B. Frequentie : Frequentie automatische verzending rapport

C. Model : Kies een model dat eerder werd aangemaakt

D. Verstreken tijd : Periode waarvoor de gegevens geëxporteerd moeten worden

E. Next execution date : Startdatum van uitvoering, welke ook de datum van ontvangst van de rapporten in de toekomst bepaalt

F. Gegevens : Geef de gebouwen of de groepen gebouwen in waarvan gegevens verzonden moeten worden

G. Notificaties :

- Send via: Kies hoe het rapport verstuurd zal worden:

o Azure Table Storage : naar een oplossing voor opslag van Microsoft. (vb. desktop Microsoft).

o Email : via mail naar een bestemming naar keuze

o Power BI : naar een visualisatietool Microsoft

o Stockage : opslaan in Opisense (zie tabblad « stockage »)

- Tot : Kies een gebruiker van Opisense of voeg een persoonlijk emailadres toe

- As : Kies ervoor het rapport te verzenden in de vorm van een Excel bestand of vin de vorm van een PDF. Opisense laat toe om het rapport als een bijlage te verzenden of om een link naar het rapport via mail te verzenden.

- Van : Vul het emailadres van een verzender in. In dat geval zal de mail verzonden worden vanuit info@opinum.com

EN37_-_Send_reports.PNG

 


Eenmaal geconfigureerd, kan het rooster worden geconsulteerd via de pagina « Rapporten – Modellen ». Klik op « Run » (rechts) om een testversie te ontvangen. Deze versie wordt verzonden aan de gebruiker die op de drukknop duwt, dus niet aan de begunstigde volgens de parameters geconfigureerd in het model bij « notifications».

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.