Account: Formulieren

De formulieren die worden weergegeven op gebouwniveau kunnen via dit tabblad worden aangemaakt

EN55_-_Create_forms.PNG


A. Klik op « Formulier toevoegen » en vul de velden in :

- Naam: naam formulier
- Entity : verbindt het formulier aan een site of een meter
- Sorteer : functionaliteit voorbehouden voor Opinum

EN56_-_Groups_and_fields.PNG

EN57_-_Create_group.PNG


B. Maak een groep aan

1. Klik op « Inhoud » en vervolgens op +

2. Kies een naam voor de groep en bepaal of de naam zichtbaar moet zijn of verborgen. Indien slechts een enkele groep werd aangemaakt, moet de naam bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn.

EN58_-_Building_surface.PNG

EN59_-_Create_field.PNG

3. Maak een subgroep aan dat toebehoort aan een groep door rechts te klikken op + :

- Naam : Naam van de subgroep

- Type : Type data dat wordt verwacht in het veld:

o String : kort tekstveld

o Int : Geheel getal

o Double : Decimaal getal

o Wachtwoord: veld waarbinnen de karakters worden weergegeven door *

o Datum

o Long string: lang tekstveld

- Optional of verplicht : Definieer of het veld verplicht moet worden ingevuld tijdens het invullen van dit formulier.

Het formulier kan vervolgens door de gebruikers worden ingevuld met betrekking tot de parameters van hun gebouwen.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.