Account: Gebruikers

Klik op « Iemand uitnodigen » en vul de volgende velden in om een gebruiker uit te nodigen

EN52_-_Send_invite.PNG

A. Algemene informatie : email, voornaam, achternaam


B. Permissions :

- Manager : verantwoordelijke van het account. De manager heeft toegang tot alle gebouwen, alle meters en alle functionaliteiten van Opisense.

- User : toegang beperkt tot bepaalde gebouwen, meters en functionaliteiten van Opisense. De keuze voor toegang van een gebruiker kan worden aangepast in het tabblad « Gebruikers ». 


C. Accès secondaires :

- Opisense : Toegang tot het platform Opisense

- SiteCare : Toegang tot het platform SiteCare

- Opisense Index : Toegang tot de mobiele applicatie OpisenseIndex

- FTP : Voorbehouden voor ondersteuning team Opisense

- Fonctionaliteiten : Enkel zichtbaar na de uitnodiging van de gebruiker. Hierdoor heeft de gebruiker op dit moment geen recht op functionaliteiten. De manager moet de functionaliteiten waartoe de gebruiker recht heeft eerst bepalen.

- Sites : Enkel zichbaar na de uitnodiging van de gebruiker. Hierdoor heeft de gebruiker op dit moment geen toegang tot gebouwen. De manager moet eerst de gebouwen en daarna de meters per gebouw selecteren waartoe de gebruiker recht heeft.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.