Alerten: Informatie

Opisense laat toe alerten te configureren door een drempelwaarde in te voeren. Klik op « Waarschuwingen » en vervolgens op « Nieuwe waarschuwing » om het het alert te configureren.

Algemene configuratie van de parameters bij een alert :

EN41_-_Config_alerts.PNG

A. Friendly name : Naam van het alert

B. Site : Selecteer het gebouw waarvoor een alert dient worden ingesteld

C. Bron : Selecteer de te monitoren meter

D. Variable : Selectioneer het type te monitoren variabele

E. Treshold :

- Low : het alert treedt in werking indien de waarde inferieur is aan de waarde die wordt opgegeven bij D.

-High: het alert treedt in werking indien de waarde hoger is dan de waarde die wordt opgegeven bij onderdeel VI.

F. Waarde : Waarde die de drempel aangeeft voor het activeren van het alert

G. Alert type : 

- Raw : Telkens een data werd ontvangen, zal de software nagaan of de waarde werd overschreden. Indien de waarde lager of hoger is dan de treshold, zal het alert geactiveerd worden.

- Rolling: Telkens een data werd ontvangen, zal het systeem nagaan of de waarde voor een specifieke periode, gedefinieerd bij « Granulariteit », een alert in werking doet treden. Indien meerdere data onder de gedefinieerde periode vallen, zullen de data in deze periode worden behandeld zoals gedefinieerd bij « Samenvoeging ».

- Scheduled : De start- en eindperiode voor verificatie wordt gedefinieerd door twee parameters :

  • Next execution : Datum en tijdstip van de volgende verificatie
  • Interval: Tijdsinterval tussen twee verificaties. De verificaties vinden plaats volgens het interval gedefinieerd.

H. Granulariteit : Periode waarbinnen de gegevens geverifieerd zullen worden. Indien meerdere data tijdens eenzelfde periode, moet bijkomend het alert type gedefinieerd worden (Alert type).

I. Samenvoeging : Tijdens de periode gedefinieerd door de granulariteit (Granulariteit) dus indien meerdere gegevens ontvangen tijdens een verificatieperiode, worden de data behandeld volgens een van onderstaande, te bepalen, methode :

  • AVG : gemiddelde van de waarden
  • Aantal : aantal waarden ontvangen
  • MAX : maximumwaarde uit alle waarden ontvangen
  • MIN : minimumwaarde uit alle waarden ontvangen
  • STDEV : link definitie
  • SOM : som van alle waarden ontvangen
  • VAR : link definitie

J. Interval: Tijdstinterval tussen twee verificaties.

K. Next execution : Datum en tijdstip van de volgende verificatie. De daaropvolgende verificaties vinden plaats rekening houdend met het interval (zie X).

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.