Rapporten: Modellen

Definieer een model voor uw rapporten door te klikken op « Nieuw rapport creëren » en vul de velden:

EN35_-_Report_template_setting.PNG

A. Naam : Naam van het model

B. Gebruik een bestand : Keuze van een Excel bestand dat dient als basis. Het keuzemenu toont bijgevolg lege bestanden.

C. Tags : Laat toe om alle meters waaraan een identieke tag werd toegekend te selecteren (reële meters en virtuele meters). Selecteer de tag(s) waarvan u specifieke informatie wenst op te vragen.

D. Data sources : Exporteer een onbeperkt aantal databronnen naar het Excel bestand.

- Naam van het tabblad : Naam van het tabblad zoals deze ook in het Excel bestand zal verschijnen.

- Gegevensbron : Keuze van data gelinkt aan een energiebron

- Granulariteit data-ophaling : Exporteer ruwe data of kies ervoor data te verzamelen per uur, dag, maand of jaar.

- Variable: Type data dat geëxporteerd moet worden. Indien een elektriciteitsmeter met één fase, kies «Algemene consumptie ». Indien een elektriciteitsmeters 3 fasen, kies « Totale consumptie ».

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.