Bronnen: Aanpassen informatie

Door te klikken op de naam van de meter, verschijnt een venster dat verschillende acties toelaat :

1. Informatie

EN28_-_Setting_sources.PNG

A. ID : Unieke identificatie van de meter in de database Opisense.
B. Naam : Naam van de meters, zoals deze verschijnt in Opisense.
C. EAN number: EAN van de meters
D. Meter number: Unieke identificatie zoals vermeld op de meter
E. Energy usage : Gebruik van het energieverbruik (verwarming,…)
F. Location : Locatie van de meter in het gebouw
G. Timezone : Tijdzone van de data die door de meters worden verzonden
H. Tags : Mogelijkheid om een of meerdere tags per meter te verzenden. De tags zijn sleutelwoorden die toelaten om meters te groeperen en te fileren volgens een legende door de gebruiker bepaald.

2. Notificaties

Deze tab laat toe notificaties te configureren in het geval data niet toekomen en om de historiek van ontbrekende data te consulteren.

EN29_-_Notifications.PNG

Om een notificatie te configureren, klik op « Notificatie bijvoegen » en vul de velden in :

 

A. Verzenden : kies hoe een notificatie wordt vezonden :

- Email : een mail zal worden verzonden aan de begunstigde van het emailadres dat moet worden ingegeven in het veld « info ». 

- Event : een evenement zal worden aangemaakt in Opisense (zie punt 2.4.6.). In het tekstveld moet niets worden ingevuld.

- HttpPost : notificatie zal worden verzonden via een syteem post http. De notificatie komt vervolgens toe bij het externe systeem.

- SMS : een SMS zal worden verzonden aan de begunstigde van de telefoonnummer die moet worden ingegeven in het veld « info ».

 

B : Kies de begunstigde van de notificatie :

- Gepersonaliseerd: voeg het emailadres of de telefoonnummer in in het veld « Info »

- Gebruiker : kies een gebruiker van Opisense in het veld « Info »

 

C: Clear alert history : Verwijder de weergave van historiek van alerten

 

D. Trigger status check : Verifieer de data van de meter

 

3. Configureren 

EN30_-_Config_notification.PNG

Configuratie van de eenheden en de granulariteit van data ophaling. Opinum raadt aan deze gegevens niet te wijzigen, zonder het team van Opinum op voorhand op de hoogte te brengen.  

 

4. Datakwaliteit

De tab data quality laat toe om de integriteit van de data van de meters na te kijken. Indien een data gap wordt gedetecteerd of indien de data incoherent zijn, zal Opisense een algoritme voor reconstructie toepassen.

EN32_-_Data_quality.PNG

 

A. Keuzelijst : kies de variabele waarvan u de gegevens wil verifiëren

B. Grafiek :

- Punten in groen : brute data, zoals deze in onze database aanwezig zijn.

- Lijnen in rood : periodes in dewelke de ontbrekende gegevens gedetecteerd werden.

- Tijdlijn : selectioneer een periode voor een gedetailleerde weergave om vervolgens de opties voor reconstructie aan te wenden.

EN33_-_Reconstruction.PNG

- Reconstruct the data :

o Algorithm : Keuze van de algoritme voor reconstructie

o Tolerance : Parameter die hoort bij het algoritme en welke de tolerantie weergeeft voor classificatie van data als afwijkend

o Preview : Geeft de reconstructie weer in de grafiek. De gereconstrueerde datapunten verschijnen in het oranje.

o Save reconstruction: Registreer de gereconstrueerde datapunten in de database van Opisense.

 

5. Eigenschappen

Via de tab "Eigenschappen" vindt men de formulieren die eerder werden aangemaakt op het niveau van de individuele meter. In deze tab kan de informatie op het niveau van de individuele meter worden ingevuld. 

3.png

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.