Dashboard: Creatie van grafiek

EN2_-_Dashboard_bar.PNG

1. Creatie van grafiek

Via de tab « Dashboard » wordt voorgesteld om een een eerste grafiek aan te maken. Klik op het symbool « + » dat verschijnt wanneer de pijl beweegt over de tekening die een grafiek weergeeft.

Een Dashboard wordt samengesteld door meerdere grafieken. Start door de inhoud en de grafische voorstelling te definiëren.

 

EN3_-_Add_graphic.PNG

 

EN4_-_Creation_graph.PNG

 

I. Bron : Kies de bron van de gegevens die geafficheerd moeten worden (Opisense, Power Bi, een externe link, Qlik of Tableau)

II. Type visualisatie : Kies het type gewenste grafiek

III. Periode : Kies de periode van de gegevens die moeten worden weergegeven. Enkel volledige perioden worden weergegeven. Indien, op 21 augustus 2017 een grafiek wordt aangemaakt en periode « 1 maand » wordt geselectioneerd, zal de grafiek de gegevens van maand juli 2017 weergeven.

IV. Granulariteit : Kies de granulariteit van de weergave. Dit laat toe om ruwe data weer te geven of om data te groeperen per uur, dag, maand of jaar.

V. Gegevens : Via deze tab is het mogelijk om één of meerdere bronnen van data te selecteren om deze in eenzelfde grafiek weer te geven.

a. Site : Locatie waar de meter zich bevindt

b. Bron : Identificatie van de te visualiseren meter

c. Variabele : Identificatie van de te visualiseren gegevens

d. Eenheid: Eenheid waarin de gegevens moeten worden weergegeven

e. Weergave:

1) Cluster : geef de gegevens weer via staven naast elkaar

2) Lijn : geef de gegevens weer via punten die door een lijn worden verbonden

3) Stacked : geef de gegevens weer via gestapelde staven

f. Grafiekas : De primaire as is de verticale as. De as wordt links van de grafiek weergegeven. Een as kan slechts waarden weergeven uitgedrukt in eenzelfde eenheid. Indien de weer te geven gegevens in een verschillende eenheid worden uitgedrukt, moeten één of meerder secundaire assen worden toegevoegd. Deze assen zullen aan de rechterzijde van de grafiek worden toegevoegd. Het is slechts mogelijk om één primaire as weer te geven, aangevuld met een ongelimiteerd aantal secundaire assen.

g. Verschuiving : Een verschuiving van 0 geeft de laatst volledige periode weer. Een shift van 1 maand geeft de vorige periode weer, voorafgaand aan de laatst volledige periode van 1 maand (vb. op datum van 21 augustus 2017 werd een periode « 1 maand » met een shift « 1 maand » geselecteerd, waardoor de maand juni 2017 wordt weergegeven. Indien een shift « 1 jaar » werd geselecteerd, wordt de maand juli 2016 weergegeven).

h. Kleur : De kleur van de weergave van de gegevens in de grafiek kan worden aangepast.

i. Klik op « Opslaan » om het nieuwe dashboard te bekijken.
Klik op « Voeg een nieuwe grafiek toe » om een tweede grafiek aan het Dashboard toe te voegen

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.