Dashboard: Beheer sites

Vanuit het Dashboard, kunnen de gegevens van de verschillende sites worden geraadpleegd. Klik in het vak « Navigate to a site » en typ de eerste letters van een site, zodat een keuzelijst verschijnt. Vervolgens kan u de gewenste site raadplegen.

EN8_-_Manage_site.PNG

 

1. Dashboard

Het is mogelijk een Dashboard samen te stellen specifiek aan deze site gelinkt. Het Dashboard zal enkel via deze pagina kunnen worden geraadpleegd.

EN9_-_Dashboard.PNG

2. Gebouwparameters

EN10_-_Building_properties.PNG

I. Algemene informatie: De informatie betreft het adres van de site. Om de informatie aan te passen volstaat het om te klikken op « Sectie bewerken »

II. Afmetingen van een gebouw, buitenbekleding van een gebouw,… : De gebruiker kan zelf formulieren toevoegen om vervolgens informatie bij te voegen. De creatie van formulieren wordt in dit document toegelicht in het onderdeel « Formulieren ». De gebruiker kan vervolgens de informatie per gebouw invoegen.

 

3. Sensoren en tellers

Deze tab geeft een overzicht weer van de meters en sensoren gelinkt aan dit gebouw.

EN11_-_Sensors_and_sources.PNG

 

A. Bron bijvoegen

Om een nieuwe meter aan te maken, volstaat het te klikken op « Bron bijvoegen » waarna de velden moeten worden ingevuld:

EN12_-_Add_source.PNG

 

EN13_-_Info_source.PNG

a. Naam : Naam van de meter zoals deze in het platform zal worden weergegeven.

b. EAN nummer: EAN van de meter, indien de meter een gas- of elektriciteitsmeter betreft.

c. Meter nummer : Identiek nummer van de meter in kwestie.

d. Aanwending energie : Laat toe het gebruik van de energiestroom te identificeren (bijvoorbeeld stroom voor de verlichting)

e. Localisation: Locatie van de meter in het gebouw

f. Source type : Type meter

g. Description : Vrije tekstzone waarbij een beschrijving kan worden toegevoegd.

 

B. Index invoegen

Om een index in te voegen, klik op  « Index », op het niveau van de betreffende bron.

EN13.2_-_Edit_index.PNG

 

1. Klik op « Index » et vul de velden in

a. Vul de datum van de indexwaarde in

b. Vul de indexwaarde in

2. Klik buiten het veld van de index om de ingave te valideren

3. Klik op « Opslaan » om de aanpassingen op te slaan.

4. Om een tweede indexwaarde in te voegen, klik op de lijn tussen twee indexen. De velden zullen verschijnen.

 

EN13.3_-_Add_date_index.PNG

 

C. Virtuele variabele berekenen en toevoegen

Om een virtuele meter toe te voegen waarbij de data het resultaat zijn van een berekening met meerdere meters, volstaat het te klikken op « Add primary consumption » waarna de velden moeten worden ingevuld :

EN14_-_Calculated_consumption.PNG

 

1. ID : Gelieve dit veld niet in te vullen. Het veld zal automatisch worden ingevuld door het systeem.

2. Naam : Naam van de meter zoals deze in het platform zal worden weergegeven.

3. Primary virtual meter for : Kies het type energie waarvoor een virtuele variabele wordt aangemaakt.

4. Tag : Definieer een tag voor de virtuele varaibele (niet verplicht). Dit is ook mogelijk voor elke reële variabele. De tag laat toe om meters te filteren volgens de opgegeven tag. De tag is een vrij tekstveld. Let wel : de tag is gelimiteerd tot één woord, wat impliceert dat in de tag geen spaties kunnen voorkomen. Het veld geeft automatisch een lijst van reeds bestaande tags weer.

EN16_-_Add_source.PNG

 

5. Bronnen :

5.1. Voeg een eerste bron toe door te klikken op « 0 sources », vervolgens « add another »

5.2. Kies de meter via de lijst. Deze lijst geeft enkel meters weer van het type gedefinieerd bij c. « Primary virtual meter for »

5.3. Voeg een tweede meter toe door te klikken op « add another »

EN17_-_Factor.PNG

5.4. De factor laat toe om het gewicht van de waarden te bepalen. Daarnaast laat het toe om een aftreksom te maken een negatieve factor in te voegen. Dit is mogelijk door een minteken voor de factor te plaatsen. Bijvoorbeeld : Meter 1, factor 100% + meter 2, factor -50 % = meter 1 – ½ meter 2.

EN18_-_End_date.PNG

5.5. Vervolgens kan een tweede groep meters worden toegevoegd waarvan de berekening plaatsvindt voor een verschillende periode dankzij het veld « End date ».
Bijvoorbeeld: Tot 02-09-2016 12H00, is het totale verbruik van het gebouw het resultaat van meter 1 + meter 2. Na deze datum en tijdstip, is het totale verbruik van het gebouw het resultaat van meter 1 + meter 2 + meter 3.

In dat geval, creëer een groep meters voor de som van meter 1 + meter 2 met een einddatum 02-09-2016 en een tweede groep meters van meter 1 + meter 2 + meter 3 zonder einddatum.

De berekening van virtuele meters vindt slechts plaats indien alle betrokken meters data bevatten. Indien een meter geen data meer verzendt, zal de berekening geen data opleveren. Om de status van de betrokken meters te bekijken in de berekening, kan u klikken op « Visualize meters ».

4. Roosters

Vul hier de tijdschema’s in van het betrokken gebouw. De tijdsschema’s kunnen gebruikt worden voor de configuratie van alerten of voor de configuratie van een regulatiesysteem van temperaturen.

EN19_-_Schedules.PNG

1. Klik op « Kalender bijvoegen » om een kalender te creëren en vul vervolgens de velden in:

a. Naam : Naam van de kalender

b. Levels :

i. Naam : benaming status (Open, Gesloten, Voorwarmen…)

ii. Waarde : dit veld is enkel relevant indien het regulatiesysteem verbonden is. In elk ander geval volstaat het om de waarde 1 in te geven.

iii. Verstek : selectioneer het niveau bij verstek (in het algemeen : Nee).

2. Klik op de kalender om de uurregeling in te vullen :

EN21_-_Define_schedule.PNG

a. Klik in de kolom op een bepaalde dag om de start en het einde van een level in te geven

b. Klik op «Ok»

c. Klik op «Save», onderaan de pagina

De uurregeling zal automatisch worden toegepast voor alle volgende weken.

Opmerking : Momenteel is het niet mogelijk verschillende uurregelingen per week in te voeren.

 

5. Evenementen 

Het is mogelijk een evenement in te voegen welke een impact kan hebben op het ontvangen van een meting of de waarde van de gegevens van een of meerdere meters.
Voorbeeld: onderhoudswerken in een gebouw, opendeurdagen, start aanvang uitdaging verminderde consumptie, etc.

EN22_-_Event.PNG

I. Klik op « Add an event » en vul de velden in:

a. Beschrijving: Vrij tekstveld dat toelaat zelf een naam te geven aan het evenement.

b. Event type:

i. Single date : datum waarop het evenement plaatsvindt, concreet een (gewenste) start- of einddatum.

ii. Time range : evenement waarvan de voor een bepaalde periode telt. Een start- en einddatum moeten worden ingegeven.

c. Information : Vrij tekstveld dat toelaat om informatie met betrekking tot het evenement in te vullen.

d. Tags : Laat toe om alle meters waaraan een identieke tag werd toegekend te selecteren (reële meters en virtuele meters). Selecteer de tag(s) waarvan verwacht wordt dat deze meters een impact van het evenement zullen ondervinden.

e. Bronnen : Selecteer de meters(s) waarvan verwacht wordt dat deze een impact van het evenement zullen ondervinden.

 

6. Bestanden 

De tab bestanden laat toe om bestanden op te slaan die toebehoren aan het gebouw in kwestie (foto’s, rapporten EPC, onderhoudscertificaten installaties, etc.). 

 

7. Facturen

De tab facturen laat toe om facturatiegegevens in te voegen die toebehoren aan het gebouw in kwestie.

EN23_-_Upload_invoice.PNG

EN24_-_Add_invoice.PNG

1. Klik op « Upload » en vervolledig vervolgens de velden:

1.1. Factuur uploaden: Het is mogelijk om een scan van de factuur op te laden

1.2. Factuurnummer: Vul de numero vermeld op de factuur in.

1.3. Datum factuur: Vul de datum vermeld op de factuur in

1.4. Selecteer bron: Type bron

1.5. Type : Type facturatie (advanced payment, adjustment, regularization)

1.6. Van - Tot: Facturatieperiode

1.7. Status: Status van de factuur (overdue, paid, unpaind)

1.8. Hoeveelheid: Waarde consumptie

1.9. Unit: Eenheid van de consumptiewaarde

1.10. Bedrag excl. BTW: Bedrag vermeld op de factuur exclusief BTW

1.11. Bedrag incl. BTW: Bedrag vermeld op de factuur inclusief BTW

 

8. Toestemming

De tab toestemming laat toe de rechten van gebruikers van het platform te beheren. Voor meer informatie betreffende het beheer van gebruikers. 

 

9. Instellingen

De tab instellingen geeft toegang tot de drukknop « Delete » welke toelaat het gebouw te verwijderen van het platform.

EN25_-_Delete_site.PNG

10. Data exporteren 

Dit laat toe data gerelateerd aan het gebouw te exporteren.

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

0 Comments

Please sign in to leave a comment.